REAL ECO TECHNIK

2000 - 2007

Konference Pasivní dům

Mezinárodní konference Pasivní dům

 

10. – 12. října 2007 proběhla na brněnském Výstavišti mezinárodní konference Pasivní dům. Jde o mezinárodní setkání odborníků na stavební materiály, techniku a zástupců státní správy. Ing.arch. Radek Janků se jako zástupce firmy REAL ECO TECHNIK s.r.o. účastnil a implementoval poznatky do právě probíhajících VaV projektů.

 

Středem zájmu většiny zúčastněných bylo pokoření normové hranice 15 kWh/m2 plochy objektu, a to za každou cenu. Jedná se o zákonem stanovenou hodnotu, jejíž dodržení posunuje objekt do oblasti pasivních domů. Takových vlastností lze dosáhnout kvalitním architektonickým řešením, ale především masivní tepelnou izolací a nuceným větráním s rekuperací. Právě izolace, které objektu propůjčují „pasivitu“, jsou energeticky náročné na výrobu. Nejvíce používaný a stále levný polystyren je sice ideální izolant, ale je to produkt z importované ropy, neekologický a toxický při požáru.

 

 Firma REAL ECO TECHNIK s.r.o. vyvine vysoce porézní stavební materiál, kombinovaný s hutnou akumulační vrstvou. Cílem bude vysoký tepelný odpor pro snížení topné energie objektu, ale i snížení výrobních energií a ochrana primárních zdrojů. Surovinou pro výrobu těchto materiálů jsou opět materiály odpadního charakteru.

 

Tématika snižování energetické náročnosti budov volně přechází do obecné ochrany primárních zdrojů a maximální využití druhotných surovin. To je trend, kterým se nyní ubírá nejen Evropská Unie. Předpokládáme, že se naše firma v horizontu 1-2let aktivně zúčastní dalšího ročníku konference s prezentací ucelených výrobkových řad a technologických řešení pro pasivní stavebnictví.

Přednáška na Výstavišti v Brně

foto.jpg

 
Huťská 160, 272 01, Kladno