REAL ECO TECHNIK

2000 - 2007

Míříme do Jižní Afriky

Anorganické polymery míří do Jižní Afriky

Ve středu 24.10.2007 proběhla úvodní schůzka zástupců České rozvojové agentury o.p.s. a vedení Ambasády Jihoafrické republiky. Setkání se uskutečnilo v přátelském prostředí sídla Ambasády.

 

Předseda představenstva ČRA o.p.s. Mgr.Ing. Zdeněk Ertl a hlavní manažer Inovačního a informačního centra MVDr. Jan Černý prezentovali své činnosti a výsledky ambasadorce Nomsa Q.J. Dube a druhému tajemníkovi Mashisha M. Motsoko.

 

 

Zástupci Ambasády projevili o spolupráci vřelý zájem a nabídli pomoc při hledání partnerů ve státní i soukromé sféře, stejně jako zprostředkování kontaktů s tamními univerzitami. V současné době se vyhotovuje analýza legislativních a normativních dokumentů Jižní Afriky a připravuje se prezentační materiál. Na jaře příštího roku bude podniknuta cesta na průzkum místních zdrojů a sebrání vzorků.

 

Jižní Afrika skýtá ideální podmínky pro využití technologií anorganických polymerů. V zemi se nachází několik vhodných lokalit se zdrojovou jílovou surovinou a země vyrábí okolo 90% energie z uhlí, jehož odpadní popely jsou surovinou pro výrobu nových materiálů.

 

Schůzka potvrdila, že technologie anorganických polymerů má široké spektrum využití a dokáže pomoci ve světovém měřítku.

 
Huťská 160, 272 01, Kladno