REAL ECO TECHNIK

2000 - 2007

Projekt 2007/1

Výzkum a vývoj technologie výroby prvků malé prefabrikace z kompozitních materiálů na geopolymerní bázi pro stavebictví

Popis projektu

V České republice vzniká ročně více než 10 miliónů tun elektrárenských popílků a strusek a více než 3 milióny tun sádrovce z odsiřovacích procesů. Tyto odpadní látky jsou prozatím využívány (recyklovány) jen ve velmi malé míře, např. jako přísady do cementů a betonu, a tak značná část z nich končí na skládkách. Současně se znehodnocováním potenciální suroviny tak dochází k dalšímu neúměrnému zatěžování životního prostředí. Stávající trend zneškodňování odpadů, iniciovaný zejména novou evropskou legislativou, spočívá v jejich materiálovém, popř. energetickém využití. Ukládání odpadů do zemské kůry je chápáno jako krajní způsob řešení jejich likvidace.

Výchozí suroviny pro přípravu nových kompozitních materiálů na bázi geopolymerů mohou být jak přírodní jíly tak jim blízké horniny, tak především odpady z anorganických a energetických výrobních procesů - elektrárenské popílky, strusky z metalurgie železných a některých neželezných kovů (např. hliníku).  Tyto látky mohou být doplněny dalšími odpadními produkty: sádrovcem z odsiřovacích procesů, odpady z recyklace betonů a pod. Syntéza geopolymerů s definovatelnými konečnými vlastnostmi, využívající rozsáhlé spektrum výchozích surovin, skýtá netušený potenciál nových  způsobů recyklace odpadů. Geopolymery se stávají perspektivním médiem, a to jak z aspektu nízkých energetických vstupů a tedy i nízkých provozních nákladů, tak i příznivých fyzikálních a chemických parametrů.

 Datum: 30.9.2007

Přítomní: p. Svoboda, p. Ertl, p. Janků

Posledni komentare
03.11.2014 16:53:26: Dopřejte si kosmetikou Oriflame za skvělé ceny. Sleva oproti katalogovým cenám. Aktuální katalog na...
23.10.2014 12:41:35: Inspirujte se přírodní kosmetikou Oriflame aktuální katalog. Katalog najdete na našem webu. V Orifla...
12.05.2014 10:26:18: Kosmetika Oriflame levně - Oriflame se slevou 23%, registrace nových členů Registrace Oriflame zdar...
09.04.2014 13:50:26: Kosmetika Oriflame + výrobky Wellness by Oriflame.Oriflame registrace Jako člen objednáváte pouze po...

Datum: 8.11.2007, Přítomní: p. Svoboda, p. Janků

Posledni komentare
13.05.2014 09:44:00: Nakupujte se slevou kosmetiku Oriflame. Zdarma registrace nováčků Oriflame z celé ČR. Vyzkoušejte ne...
09.04.2014 14:02:05: Oriflame registrace zdarma.

Datum: 10.9.2007,Přítomní: p.Svoboda, p. Škvára, p.Doležal – za Fsv ČVUT

p. Ertl, p. Janků – za Real Eco Technik

 
Huťská 160, 272 01, Kladno